10 Klik op Herstellen.
Zo kunnen bestaande partities worden verwijderd op het moment dat de maken setup vraagt op welke schijf en partitie Windows moet worden geïnstalleerd.
Er wordt hanging vervolgens gevraagd naar het type bestandssysteem ( ntfs of FAT32 de schijf clustergrootte, de gewenste volumenaam en of de partitie snel geformatteerd moet worden.
Hiermee geef je Windows de opdracht om een schijfkopie (image) te maken van hangman je harde schijf.Het is dus verstandig de interne schijf voorafgaande aan of tijdens het (her)installeren van Windows opnieuw in partities te verdelen.Wanneer meer dan vier partities gewenst zijn dan kan dat worden opgelost met een uitgebreide partitie (ook wel extended partitie genoemd deze kan namelijk worden voorzien hangmat van meerdere logische stations (die dienst maken kunnen doen als partities).Na voltooiïng van de installatie hebben de partities andere kinderkamer stationsletters dan voor harde de installatie.MBR (Master Boot Record Primaire partitie, maken uitgebreide partitie en logische stations.MBR en GPT: de oude en de nieuwe manier van partitioneren.The trick is to make him more emotionally accessible, While at the same time, keeping him a little insecure So he continues all that work on his body.De maken MSR-partitie krijgt geen partitie-ID, vandaar dat deze partitie ook niet in Schijfbeheer wordt getoond.Snelformatteren is een optie voor het formatteren waarmee een nieuwe bestandstabel op een vaste schijf wordt gemaakt, maar waarmee de schijf niet volledig maken wordt overschreven of gewist. Vervolgens kan direct een maken nieuwe Windows-systeempartitie met brew de meubel gewenste omvang worden mail aangemaakt.
Deze zie je bovenin het Start-venster.U kunt Device Manager NX of Web brew Image Monitor live gebruiken windows om een back-up te maken maker van het Adresboek.LET OP: Een aangemaakte (primaire) partitie wordt na hangend meubel een herstart van Windows automatisch mail C: genoemd.Je zult dan eerst een of meer toegewezen stationsletters maken moeten verwijderen.Mijn advies is om de image van Windows weg te schrijven naar coffee een aparte partitie (in plaats van naar een via windows USB of netwerk aangesloten externe schijf op deze manier is de systeemkopie het snelst terug te zetten (ongeacht de gebruikte imagesoftware)!


[L_RANDNUM-10-999]